قیچی دسته بلند مدل 1023624

مشخصات محصول

پارامترها توضیحات

محصولات مرتبط