قیچی دسته بلند مدل 1023625

مشخصات محصول

پارامترها توضیحات

محصولات مرتبط