قیچی شاخه زن مدل 1023630

مشخصات محصول

پارامترها توضیحات

محصولات مرتبط